argoni.com - Rychlá věštbaJe před vámi velká změna. Budete se zbavovat všech zbytečných přátel a pseudopřátel, kteří se na vás přilepili a nyní hrozí vážné nebezpečí, že vám budou překážet při dalším postupu. Váš čas je příliš drahý na to, abyste jej ztráceli planými řečmi. Karta Soudu upozorňuje na chvíli, která přijde a bude zkouškou charakteru a přátelství. Objeví se konflikt, který vyžaduje řešení. V partnerství Soud znamená vážnou krizi, která může skončit svižným rozvodem. Samozřejmě v osudu se dá mnohé změnit, karta pouze upozorňuje na možný průběh událostí. Soud vám jasně říká, že se budete muset jak v práci, tak v partnerství více snažit.